Privacyverklaring

Privacy verklaring door Anja Kersten, maart 2020

 

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

 

Dit is de privacy verklaring van Anja Schrijft, een ontwerpbureau voor websites en wenskaarten.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Anja Schrijft verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

 

Anja Schrijft is een eenmanszaak van Anja Kersten, mijn gegevens zijn:

Anja Schrijft, De Kruisboog 37, 6921 TL Duiven

Mail: anjaschrijft@gmail.com

KvK 68408684

 

Bescherming Persoonsgegevens

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.

Ik zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.

Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG)

 

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Anja Schrijft. Deze

worden hieronder toegelicht.

 

1. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Anja Schrijft via de

website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een

voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en

telefoonnummer.

 

2. Analytics

De website van Anja Schrijft verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt via de hostingsite Jouwweb. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals welke pagina’s zijn bezocht en via welke weg de website is gevonden.

 

Welke gegevens verzamel ik?

Wanneer u een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor een website of één van mijn producten dan wordt u verzocht uw gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die u zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

* Voor- en achternaam

* E-mailadres

* Telefoonnummer

* Bedrijfsnaam

* Straat en huisnummer

* Postcode en woonplaats

* KvK nummer

* IP-adres

 

Met welk doel gebruik ik de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

* Je naam en adresgegevens gebruik ik voor het versturen van een bestelling.

* Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij het doen van een bestelling, kunnen wij gebruiken voor het beantwoorden van vragen en/of het navraag doen over een bestelling.

* De tekst en foto’s die je stuurt voor het vormgeven van de website worden enkel gebruikt tijdens het uitvoeren van de opdracht en worden niet aan derden verstrekt.

 

Aanvragen van een opdracht, plaatsen van een bestelling

Ik gebruik de door jou aangeleverde gegevens om gemaakte afspraken te bevestigen en/of bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Ik zal je gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.

 

De gegevens die ik opsla zijn:

* Voor – en achternaam

Om jouw bestelling te leveren aan de juiste persoon.

* Adres, postcode en woonplaats

Dit adres gebruik ik voor de correcte levering van jouw bestelling.

* Telefoonnummer

Mocht ik je willen informeren over het maken van een website of een afspraak willen plannen. Dit is nooit verplicht om in te vullen.

* E-mailadres

Bij elke opdracht aanvraag en/of bestelling ontvang je van mij, zodra ik je aanvraag en/of bestelling ontvangen heb, een bevestiging en factuur per e-mail. Indien het een bestelling is die wordt verzonden met de track & trace code wordt ook deze code gemaild.

* Naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres, gegevens voor werken in opdracht.

 

3. Privacy opdrachtgevers

 

Uw privacy

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

* zorgvuldig omgaan met je persoonlijke gegevens,

* er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

* Wanneer ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen in mijn emailbox. Ik draag zorg voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

 

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Anja Schrijft

of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

 

4. Beveiliging

Een bezoek aan mijn website is veilige door een HTTPS-verbinding (met SSL-certificaat) Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Anja Schrijft privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

 

Cookies

Anja Schrijft maakt geen gebruik van Cookies.

 

Social Media

Van de volgende Social Media Platforms heb ik de buttons geplaatst Facebook, Instagram, Pintrest, LinkIn. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

 

Links

Op deze website tref je links naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Anja Schrijft om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

Bewaartermijn

 

Uw gegevens worden door Anja Schrijft niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De gegevens in mijn boekhoudsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan al mijn wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

5. Rechten

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna ik uw gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens ik van u verwerk dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u het recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek, eventueel per e-mail, doen.

 

Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacy beleid te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.